Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Lipjan përfundoj trajnimin e stafit si dhe regjistrimin e lëndëve të vjetra në SMIL për Lëminë Civile

Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Lipjan përfundoj trajnimin e stafit si dhe regjistrimin e lëndëve të vjetra në SMIL për Lëminë Civile

Në saje të angazhimit të lartë të stafit të Gjykatës Themelore Prishtinë – Dega Lipjan si dhe ekipeve trajnuese të Projektit SMIL në regjionin e Prishtinës, procesi i trajnimit të stafit si dhe regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistem ka përfunduar në tërësi pranë kësaj gjykate.

Në sajë të angazhimit të lartë të stafit të Gjykatës Themelore Prishtinë – Dega Lipjan si dhe ekipeve trajnuese të Projektit SMIL në regjionin e Prishtinës, procesi i trajnimit të stafit si dhe regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistem ka përfunduar në tërësi pranë kësaj gjykate.

Implementimi i SMIL për Lëmine Civile në Gjykatën Themelore Prishtinë – Dega Lipjan ka filluar me datën 15 Korrik 2019, ndërsa me datën 29 Gusht 2019 ka përfunduar regjistrimi i lëndëve të vjetra në sistem.
Në GJTH Prishtinë – Dega Lipjan në total janë trajnuar gjithësejt 16 përdorues të sistemit SMIL, ndërsa në sistem janë regjistruar 1,592 lëndë të vjetra civile.