Osnovni sud u Prištini započeo je sa primenom ISUP-a u građanskoj oblasti

Osnovni sud u Prištini započeo je sa primenom ISUP-a u građanskoj oblasti

Nakon uspešne primene ISUP-a u krivičnoj oblasti, 15. avgusta 2019. godine, u Osnovnom sudu u Prištini započela je primena ISUP-a u građanskoj oblasti.

Broj osoblja za koje se očekuje da će biti obučeno za upotrebu ISUP-a u građanskoj oblasti u ovom sudu je ukupno 50, dok je broj starih građanskih predmeta za registraciju u sistemu 21.967.

Očekuje se da će obuka osoblja Osnovnog suda – Prištine u građanskoj oblasti trajati do kraja novembra 2019. godine.