SSK i TSK se koordiniše u cilju realizacije jedne ankete o percepciji Korektivne službe Kosova

SSK i TSK se koordiniše u cilju realizacije jedne ankete o percepciji Korektivne službe Kosova

Priština, 28. avgust 2019. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), Skender Çoçaj, Predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova (TSK), Bahri Hyseni i zamenica/predsedavajućeg SSK-a Makifete Saliuka, su danas na sastanku dočekali predstavnike Američke ambasade, sektora INL-a u Prištini i predstavnike Instituta “Riinvest”.

Cilj ovog sastanka je zajednička koordinacija radi ostvarivanja jedne ankete o percepciji Korektivne službe Kosova, koja će se realizovati sa sudijama, tužiocima i drugim kategorijama.

Tokom ovog sastanka diskutovani su adekvatni načini i mogućnosti kojima će se olakšati ostvarivanje ove ankete, koja se nadovezuje sa unapređenjem i osnaživanjem opštih usluga sistema pravde na Kosovu.

Sagovornici su se složili da se olakša pristup tokom ostvarivanja ankete, koja će se realizovati u okviru ambasade SAD-a u Prištini, i tim povodom je rečeno da neće nedostajati angažovanje i volja u pružanju podrške za ostvarivanje ovog projekta.