Preko 10,000 starih krivičnih predmeta su registrovana do sada u ISUP u Osnovnom sudu u Prištini

Preko 10,000 starih krivičnih predmeta su registrovana do sada u ISUP u  Osnovnom sudu u Prištini

Danas, 15.avgusta. 2019 g., u 14:35 časova , broj starih krivičnih predmeta registrovanih u ISUP u O.S. Priština dostigao je preko 10,000 registrovanih predmeta.

Od opšteg broja od 34,724 starih predmeta koje su planirane da se registruju u sistremu do kraja ove godine, sada u ISUP su registrovani 10,000 starih predmeta, dok ostali su da se registruju još 24,724 starih krivični i građanski predmeti.

Sudski savet Kosova se zahvalio osoblju suda za njihovo angažovanje oko registrovanja starih krivični i građanskih predmeta u ISUP i ostaje posevećen završetku ove aktivnosti do kraja ove godine.