Registracija starih krivičnih i parničnih predmeta u ISUP sistemu

Registracija starih krivičnih i parničnih predmeta u ISUP sistemu

Sudsk Savet Kosova je, u kontekstu primene ISUP-a za sudove, predvidjao registraciju svih starih predmeta u sistemu.

Registracija starih krivičnih predmeta u sistemu započela je od prošle godine za pet regiona (Uroševac, Đakovica, Gnjilane, Peć i Prizren). Takođe, tokom ove godine region Prištine i Mitrovice počeo je da registruje stare krivične predmete u ISUP sistemu.

Dok je registracija starih parničnih predmeta za regije Uroševac, Đakovica, Gnjilane, Peć i Prizren započela od početka ove godine.
U okviru ove aktivnosti predviđeno je da će ukupno za sve regione i sve sudove biti registrovano 85.410 predmeta, a do sada je u ovom sistemu registrovano 31.749 predmeta i da je u većini sudova postupak registracije starih predmeta je sada završen u potpunosti.

Grafikon ispod prikazuje nivo registracije starih predmeta u sistemu, pri čemu se napredak registracije starih predmeta prikazuje zelenom bojom, dok su preostali stari predmeti za registraciju u ISUPU-u prikazani crvenom bojom.