Filloj implementimi i SMIL-it Lëmia Civile në Gjykatën Thelemore Prishtinë – Dega Podujevë

Filloj implementimi i SMIL-it Lëmia Civile në Gjykatën Thelemore Prishtinë – Dega Podujevë

Në kuadër të implementimit të SMIL për regjionin e Prishtinës, në Gjykatën Themelore Prishtinë – Dega Podujeva ka filluar implementimi i SMIL për lëmine civile që nga data 15 Korrik 2019, ndërsa regjistrimi i lëndëve të vjetra civile pranë kësaj gjykate ka filluar me datë 16 Korrik 2019.

Deri më tani pranë kësaj gjykate janë regjistruar mbi 1,000 lëndë civile.