Ftesë për media

Ftesë për media

Prishtinë, 29 korrik 2019

Të nderuar përfaqësues të mediave,

Ftoheni të merrni pjesë në mbledhjen e 222-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) e cila do të mbahet me datë, 31 korrik 2019 (E Mërkure), me fillim nga ora 13:30, në sallën e takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Ftohen mediat që të përcjellin këtë aktivitet.

Ju mirëpresim!