Osnovni sud u Prizrenu završio je registraciju starih građanskih predmeta u sistemu SMIL

Osnovni sud u Prizrenu završio je registraciju starih građanskih predmeta u sistemu SMIL

Dana 25. jula 2019. godine u Osnovnom sudu u Prizrenu završena je registracija starih građanskih predmeta u SMIL-u.

Registracija starih građanskih predmeta u SMIL-u u Osnovnom sudu u Prizrenu počela je 17. marta 2019. godine i ukupno je registrovano 1951 starih predmeta.

Stari građanski predmeti sada su postavljeni u sistem, a isti se mogu obraditi potpuno elektronski