Predsedavajući Çoçaj,bio je na službenoj poseti u Italiji

Predsedavajući Çoçaj,bio je na službenoj poseti u Italiji

Priština, 19.juli. 2019 g. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova , Skënder Çoçaj zajedno sa Odborom za uslovni otpust,uz poziv Zamenika/Predsedavajućeg visokog saveta magistrature u Italiji, g. David Ermini, bio je na službenoj poseti u Italiji, odnosno u Rimu od dana 14 do 18 .jula.2019 g.

Tokom ove posete, predsedavajući Çoçaj i članovi Odbora za uslovni otpust diskutovali su sa g. Ermini oko funkcionisanja Sudskog saveta, odnosno o Odboru za uslovni otpust za kaznena lica.

G. Ermini visoko je cenio  nivo međusobne saradnje između dve države i izrazio je spremnost saradnje i razmene iskustva u oblasti vladavine prava i u buduće.

Dok, Çoçaj  zahvaljujući svom  kolegi naglasio da je  Italija kao prijateljska država u različitim oblicima podržavala pravni sistem.

Međuvremenom članovi Odbora za uslovni otpust tokom ove posete su razmenili iskustva u vezi sa praksama i modalitetima uslovnog otpusta. Tokom ove posete obe strane su se složile da nastave međusobnu saradnju sa ciljem sprovođenja što efektivnije i efikasnije najboljih Evropskih praksi u oblasti uslovnog otpusta za kaznena lica.

Prema dnevnom redu Odbor je bio i u zatvoru „Rebbieba“ u Rimu.Svrha ove posete bila je razmena iskustva praksi u Korektivnim službama u vezi sa zakonskim uslovima i sprovođenjem programa prevremenog puštanja na slobodu, tretiranje kaznenih lica u fazi rehabilitacije i resocijalizacije i njihovo reintegrisanje u društveni život.