Održan je 8-mi sastanak Upravnog Komiteta Projekta „ Centralnog nacionalnog sistema krivične evidencije“ –NCCR.

Održan je 8-mi sastanak Upravnog Komiteta Projekta „ Centralnog nacionalnog sistema krivične evidencije“ –NCCR.

17.07.2019 g., održan je 8-mi sastanak Upravnog Komiteta Projekta „ Centralnog nacionalnog sistema krivične evidencije“ –NCCR. U ovom sastanku su prisustvovali predstavnici svih institucija koje su uključene u Upravnom Komitetu, uključujući i Kancelariju EU-a, Ministarstvo pravde, Tužilački savet, Agencija za civilnu registraciju, Kosovska policija i drugi partneri Sudskog saveta.

U sastanku je raspravljano o dostignućima i izazovima sa kojima se suočavaju službenici koji su angažovani za registrovanje krivičnih podataka i sudovi uopšte. Generalni direktor SSSK-a, Shkelzen Maliqi je dao garancije  prisutnima da Sudski savet Kosova je posvećen  i spreman da pruži svaku vrstu podrške za uspešno sprovođenje ovog veoma važnog projekta  za sudski sistem i građane Republike Kosova.

Predstavnici projekta informisali su prisutne da do danas na nivou zemlje, uključujući i sve sudove dostignuto je da u elektronskom sistemu registruju ukupno 163433 kaznena lica i iznad 196000 predmeta ili krivičnih kazni izrećenih protiv građana Republike Kosova od 1999 godine pa do danas.