Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL për Gjykatën Themelore Pejë – Dega Deçan

Përfundoj regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL për Gjykatën Themelore Pejë – Dega Deçan

Në Gjykatën Themelore Pejë – Dega Deçan ka përfunduar në tërësi procesi i regjistrimit të lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra ka filluar me datën 17.06.2019 dhe ka përfunduar me datën 16.07.2019, ndërsa gjatë kësaj periudhe në total janë regjistruar 635 lëndë, të cilat tani më gjinden në sistem.