Gjykata Themelore Pejë përfundoj regjistrimin e lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL

Gjykata Themelore Pejë përfundoj regjistrimin e lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL

Me datë 12 Korrik 2019, në Gjykatën Themelore në Pejë ka përfunduar në tërësi regjistrimi i lëndëve të vjetra civile në sistemin SMIL.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra pranë kësaj gjykate ka filluar me datë 18 Mars 2019 dhe në tërësi janë regjistruar 2080 lëndë.
Lëndët e regjistruara tani më janë vendosur në sistem dhe të njëjtat mund të procedohen në mënyrë tërësisht elektronike.