Këshilli Gjyqësor i Kosovës pranon pajisje të TI-së nga EULEX-i

Këshilli Gjyqësor i  Kosovës  pranon pajisje të TI-së nga EULEX-i

Prishtinë, 11 Korrik 2019 – Zëvendës-Shefi i Misionit EULEX, Bernd Thran ia dorëzoi Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) rreth më shumë se 280 copë pajisje të TI-së.

Për t’i plotësuar nevojat e gjykatave dhe të gjyqtarëve dhe personelit administrativ të sapo punësuar në KGJK për pajisje të reja të TI-së, KGJK-së ka pranuar pajisje të ndryshme të TI-së nga EULEX-i si laptopë, printerë, monitorë, serverë dhe rregullatorë të voltazhit. Marrëveshja për këtë donacion është nënshkruar nga Drejtori i Sekretariatit të KGJK-së, Shkëlzen Maliqi dhe Bernd Thran.