Specijalni Departman u Apelacionom i Osnovnog sudu u Prištini je funkcionalizovan

Specijalni Departman u Apelacionom i Osnovnog sudu u Prištini je funkcionalizovan

Priština, 8. jul 2019. – Nakon osnivanja Specijalnog tužilaštva, od danas je funkcionalizovan Specijalni departman u Apelacionom i Osnovnom sudu u Prištini, Ovi departmani će da se bave predmetima korupcije i organizovanog kriminala, koje pokreće Specijalno tužilaštvo. Rukovodioci sudskih institucija su rekli da će osnivanje ovih departmana dati pozitivne rezultate.

Ovim povodom, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Çoçaj, je rekao da će osnivanje ovih departmana doprineti dobrim rezultatima.
“Stvaranje Specijalnih departmana u ova dva suda, će vidljivo uticati na povećanje efikasnosti u obrađivanju predmeta koji spadaju u nadležnost Specijalnog tužilaštva Republike Kosova. Ovi predmeti će se obrađivati od strane ovog specijalizovanog departmana, i imaće jedan poseban tretman. Ja verujem da će rezultati u ovom pravcu biti evidentni. Takođe, smatram da će ovi departmani omogućiti i unifikaciju kaznenih politika ”, rekao je predsedavajući SSK-a, Skender Çoçaj“.

Predsednik Vrhovnog suda, Enver Peci je rekao da je osnivanje Specijalnog departmana jedno veliko dostignuće. Po njemu, činjenica da će se svi predmeti obrađivati u Prištini, će značiti da će se povećati efikasnost u radu i transparentnost.

“Sudije Specijalnog departmana ispred sebe imaju veliki posao, iz koga treba da proiziđu što bolji rezultati, za dobrobit zemlje i svih građana, ”, rekao je Peci.

Predsednik Apelacionog suda, je u međuvremenu istakao da je danas dan prekretnice za pravdu na Kosovu.
“Od danas pa nadalje optužnice Specijalnog tužilaštva će se obrađivati na profesionalan način. Od danas, ćemo imati više razloga da radimo, a manje za opravdanja. Ja verujem u sudije Specijalnog departmana, koji će, ja sam u to ubeđen podići Kosovsko sudstvo na drugi nivo”, rekao je Shala.