Osnovni sud Uroševac – Ogranak Kačanik završio je registraciju starih građanskih predmeta u ISUP sistemu.

Osnovni sud Uroševac – Ogranak Kačanik završio je registraciju starih građanskih predmeta u ISUP sistemu.

Registracija starih građanskih predmeta u ISUP sistemu je završena u potpunosti u Osnovnom sudu u Uroševcu – ogranak Kačanik

Dana 5. jula 2019. godine svi stari građanski predmeti registrovani su u sistemu, a istovremeno je vršena obuka osoblja u korištenju ISUP sistema.
Pored ovog suda, registrovano je 1050 predmeta, koji se sada mogu elektronski obraditi od strane korisnika u sistemu.