FTESË PËR MEDIA

FTESË PËR MEDIA

Të nderuar përfaqësues të mediave,
Ftoheni të merrni pjesë në ceremoninë zyrtare të organizuar me rastin e funksionalizimit të Departamentit Special në Gjykatën e Apelit dhe në Gjykatën Themelore të Prishtinës.

Datë: 8 Korrik 2019, (E hënë)
Vendi: Gjykata Themelore Prishtinë (Pallati i Drejtësisë- Hajvali)
Koha: 10:00

Ftohen mediat që të përcjellin këtë aktivitet.
Ju mirëpresim!