Osnvni sud Uroševac zarvšio je u potpunosti registracju starih građanskih predmeta u ISUP sistemu.

Osnvni sud Uroševac zarvšio je u potpunosti registracju starih građanskih predmeta u ISUP sistemu.

Dana 21 juna 2019. godine u Osnovnom sudu Uroševac registracija u ISUP sistemu starih građanski predmeta je završen u potpunosti

Broj registrovani starih predmeta u ISUP-u na ovom sudu je 1730 predmeta.
Svi stari predmeti sada su već registrovani u sistemu i mogu se obrađivati elektronski