Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Lipjan përfundoj regjistrimin e lëndëve të vjetra penale në SMIL

Gjykata Themelore Prishtinë – Dega Lipjan përfundoj regjistrimin e lëndëve të vjetra penale në SMIL

Me datë 21.06.2019, në Gjykatën Themelore Prishtinë – Dega Lipjan janë regjistruar të gjitha lëndët e vjetra penale.

Regjistrimi i lëndëve të vjetra penale pranë kësaj gjykate ka filluar me datën 13.05.2019 dhe numri i përgjithshëm i të gjitha lëndëve të vjetra të regjistruara në sistem është gjithsejtë 846 lëndë.