Počinje sprovođenje ISUP projekta za građanski oblast u Osnovnom sudu u Prizrenu – ogranak Dragaš

Počinje sprovođenje ISUP projekta za građanski oblast u Osnovnom sudu u Prizrenu – ogranak Dragaš

Nakon uspešnog izvršenja ISUP sistema za građanski sektor u Osnovnom sudu u Prizrenu, ISUP projekat je nastavio da se širi i primenjuje u ograncima ovog suda. Ekipa trenera koja je angažovana u regionu Prizrena, počevši od 17. juna 2019. godine, počela je da obučava osoblje u ogranku Osnovnog suda u Prizrenu – ogranak Dragaš, dok je obuka na ovom sudu planirana da se vrši 26. juna 2019. godine.

Osoblje zaposleno u Osnovnom sudu u Prizrenu – ogranak Dragaš su pozdravili izvršenju ISUP projekta na ovom sudu i biće im omogućeno da koriste ISUP sistem i da registruju slučajeve u sistemu.