Osnovni sud Priština – ogranak Gllogovac počeo je sprovođenjem ISUP-a za krivični oblast

Osnovni sud Priština – ogranak Gllogovac počeo je sprovođenjem ISUP-a za krivični oblast

U okviru aktivnosti ISUP projekta, počelo je sprovođenje istog projekta za krivični oblast za Osnovni sud Prištine –ogranak Gllogoc.

Sprovođenje ISUP-a za ovaj sud počela je 11.06.2019.god. i očekuje se da će biti završena do kraja juna ove godine.

Ekipa za obuku je uključena u ovaj sud za obuku osoblja za koriđćenje projekta i upis predmeta u sistemu.

Osoblje osnovnog suda Priština – ogranak Glogovac pozdravili su sprovođenju ISUP projekta i isti nastavljaju sa obukom o korišćenju istog projekta i registraciju predmeta u sistemu.