Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Gjykatat, mbështesin ekspozitën

Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Gjykatat, mbështesin ekspozitën

“Dhuna nuk fshehet mrena mureve”