FTESË

FTESË

Të nderuar përfaqësues të mediave,
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) dhe (GIZ), do të nënshkruajnë sot një Marrëveshje për zbatimin e projekteve për bashkëpunim teknik.Takimi do të mbahet në lokalet e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (SKGjK).

Rruga ‘’Luan Haradinaj’’- Datë: 10 Qershor 2019 (sot). Ora: 14:30.
Marrëveshjen do ta nënshkruajnë: Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z.Skënder Çoçaj, dhe Drejtori i GIZ-it për Kosovë, z. David Oberhuber.
Ju mirëpresim!