Fillon implementimi i SMIL për lëmine civile në Gjykatën Themelore Prizren – Dega Suharekë

Fillon implementimi i SMIL për lëmine civile në Gjykatën Themelore Prizren – Dega Suharekë

Pas zbatimit me sukses të SMIL për lëmine civile në Gjykatën Themelore në Prizren, Projekti SMIL vazhdon implementimin e sistemit SMIL për lëmine civile edhe në degët e kësaj gjykate.

Trajnimi ne lëmine civile ne Gjykatën Themelore ne Prizren – Dega në Suhareke ka filluar me datën  27.05.2019.

Ne këtë gjykatë janë planifikuar që të trajnohen tre gjyqtarë të lëmisë civile dhe pjesa e parë e trajnimit pritet të përfundoj me datën 14.06.2019.