U mbajt takimi i 29-të i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL

U mbajt takimi i 29-të  i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL

Prishtinë, 10 Maj 2019. Në ambientet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, është mbajtur sot takimi i 29-të i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL, ku të pranishëm në takim ishin edhe kryesuesi i KGjK, z.Skënder Çoçaj dhe Kryesuesi i KPK, z.Bahri Hyseni.

Prishtinë, 10 Maj 2019. Në ambientet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, është mbajtur sot takimi i 29-të i Bordit Drejtues të Projektit TIK/SMIL, ku të pranishëm në takim ishin edhe kryesuesi i KGjK, z.Skënder Çoçaj dhe Kryesuesi i KPK, z.Bahri Hyseni.

Në këtë takim u prezantua Raporti i rezultateve të arritura të Projektit SMIL, për tre mujorin e parë të vitit 2019.

Gjithashtu, janë shpalosur edhe aktivitetet kryesore me të cilat është marrë Projekti SMIL, sa i përket trajnimeve dhe vënies në zbatim të SMIL-it në gjykata dhe prokurori për periudhën Janar-Mars 2019.