Komunıkatë e përbashkët e kgjk-së, kpk-së dhe ambasadës së norvegjısë në prıshtınë

Komunıkatë e përbashkët e kgjk-së, kpk-së dhe ambasadës së norvegjısë në prıshtınë