Obaveštenje za sredstva informisanja

Obaveštenje za sredstva informisanja

Sudski savet Kosova (SSK), na sastanku od 23. januara 2017.g. nakon ocenjivanja izveštaja ad hoc Komisije i preporuke za suspenziju sutkinje Safete Tolaj sa položaja sudije nadzornika Osnovnog suda u Peći – Ogranak Dečane, jednoglasno je odlučila da se sutkinja Safete Tolaj suspenduje sa položaja sudije nadzornika Osnovnog suda u Peći – Ogranak Dečane do konačne odluke.

Sudski savet Kosova (SSK), na sastanku od 23. januara 2017.g. nakon ocenjivanja izveštaja ad hoc Komisije i preporuke za suspenziju sutkinje Safete Tolaj sa položaja sudije nadzornika Osnovnog suda u Peći – Ogranak Dečane, jednoglasno je odlučila da se sutkinja Safete Tolaj suspenduje sa položaja sudije nadzornika Osnovnog suda u Peći – Ogranak Dečane do konačne odluke.

Pored toga, u ovom sastanku usvojena je ostavka sudije Vrhovnog suda Kosova, g.Fejzullah Hasani. Hasani je počeo sa radom kao sudija Vrhovnog suda Kosova u 2003. Nakon toga, u 2009.g. postaje zamenik predsednika Vrhovnog suda, sve do 16. februara 2010.g. kada je imenovan za predsednika ovog suda.