Saopštenje za štampu

Saopštenje za štampu

PRIŠINA, 14 septembar 2016 – Održan je redovni sastanak Sudskog Saveta Kosova (SSK) kojom je predsedavao Nehat Idrizi.

Na osnovu Ustava Republike Kosova, člana 108 tačka 7 Zakona br. 03/L-223 o Sudskom Savetu Kosova, člana 6 i Pravilnika o organizaciji i delatnosti Sudskog Saveta Kosova, člana 5 tačka 4, Savet na ovom sastanku imenovao je zamenik/predsedavajućeg SSK-a g. Nenad Lazić, sudija u Apelacionom sudu u Prištini u isto vreme i član SSK-a od Jula 2016 god. koji je izabran od strane Skupštine Republike Kosova.


Izbor novog zamenika Predsedavajućeg obavljen je po završetku mandata g. Agim Maliqi koji je bio zamenik Predsedvajućeg i član SSK-a.
Sudski Savet Kosova razmatrao je nekoliko drugih važnih pitanja iz svoje nadležnosti.