Održan je prvi dan Samita Kosova o međunarodnom pravu i ljudskim pravima 2015

Održan je prvi dan Samita Kosova o međunarodnom pravu i ljudskim pravima 2015

Priština, 15. juni 2015. – Danas je održan prvi dan Samita Kosova o međunarodnom pravu i ljudskim pravima 2015., koji je organizovan od strane Vrhovnog suda Kosova i Instituta za kulturnu diplomaciju (ICD), uz podršku UNDP-a i USAID-a na Kosovu.

Tema ovog Samita je simbolički obeležila sedamdesetu godišnjicu završetka Drugog Svetskog rata, osnivanje OUN-a, stvaranje Međunarodnig Suda Pravde i dvadesetu godišnjicu Dejtonskog sporazuma, potpisanog decembra 1995. u Parizu.

U svom uvodnom govoru, predsednik Hasani se zahvalio svima prisutnima te je govorio o vladavini zakona, sa posebni osvrtom na priznavanje i poštovanje ljudskih prava. On je naglasio da je Kosovu i Vrhovnom sudu pripala velika čast da budu domaćini ovog Samita, za šta je zahvalio Institutin za kulturnu diplomaciju, i njegovom direktoru g. Mark Donfrid-u koji je omogućio realizaciju ovog događaja Pored toga, on se takođe zahvalio UNDP-u i USAID-u na njihovoj podršci.

Samit je posdravio i predsednik Skupštine Kosova, g. Kadri Veseli, predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g. Enver Peci, državni tužilac Kosova, g. Aleksandër Lumezi, upraviteljica ICD-a, g.Tatjana Sehić.

Predsedavajući Sudskog saveta, g. Enver Peci, u svojoj reči je pozdravio inicijativu za održavanje ovoga Samita i između ostalog je naglasio, citat: ‘’U ovom uvodnom govoru, želim da se usredsredim i da naglasim da Sistem sudstva Republike Kosova prolazi kroz niz reformi, u prvome redu u vezi sa uskljađivanjem domaćih zakona sa načelima i demokratskim vrednostima kada je u pitanju upravo organizacija sudske vlasti i postavljanje ove vlasti na položaj koji zaslužuje, što znači kao nezavisnu vlast od druge dve vlasti. U ovom pravcu, želim da naglasim da zakoni koji su trenutno na snazi, počevši od najvišeg zakonskog akta Ustava zemlje, određuje da je Sudska vlast jedinstvena, nezavisna, pravedna, nepolitizovana, nepristrasna omogućivši jednak pristup sudovima svih građana. Kao takva, sudska vlast kao ustavna kategorija je potpuno nezavisna u odnosu sa dveju druge vlasti. Želim da se u ovom Samitu diskutuje o pitanjim od međunarodne važnosti, u prvom redu da se obezbedi što bolja praksa u poštivanju ljudskih prava, što je prventsven cilj svake vlasti. Stoga, smatram da sudska vlast ima glavno breme u ispunjavanju obaveza prema svojim građanima – zaključio je g.Peci’’.

Pored toga, uvodna predavanja u vezi sa temom Samita su održana od strane ministra pravde, g. Hajredin Kuqi, zamenika predstavnika UNDP-a na Kosovu, gđ. Alessandra Roccasalvo, zatim predsednik Vrhovnog suda, g. Enver Hasani, kao i u ime predsednika Visokog suda Albanije, g. Miran Kopani.

U prvoj plenarnoj sednici Samita, na temu “Sudija kao zaštitnik ljudskih prava i vladavine zakona”, gde je moderator bio prof. dr. Blerim Reka i gđa. Tatjana Sehic, diskutovali su g. Joel Mermet, viši stručnjak za ljudska prava, gđa.Valdete Daka, sutkinja Vrhovnog suda Kosova, g. Fisnik Korenica, istraživač u Grupi za pravne i političke studije i stručnjak Ustavnog prava, kao i  gđa. Margarita Kadriu, član Skupštine Kosova.

Osvrćući se na napredak i zaostatke u polju ljudskih prava i vladavini zakona u zemlji, predsednik Vrhovnog suda, prof. dr. Hasani, je visoko ocenio diskusije visokih državnih zvaničnika, domaćih i stranih, zatim diskusiju stručnjaka istraživača uz uverenje da je predstavljena praksa, mišljenja o važnosti socijalnih vrednosti  – vladavine zakona, demokratije i poštovanja ljudskih prava i sloboda služiće na samo dobrobiti nove države, kao što je Kosovo, već će dati i doprinos pozitivnom dugoročnom razvoju međunarodnog prava.

Samit će nastaviti sa radom sutra kada će se diskutovati o „Ljudskim pravima, izazovima i mogućnostima u promociji dialoga i mira između zajednica“.