Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar Certifikues Gjykata Themelore Prizren Osnovni Sud Prizren closed 02/11/2018 1 n/a
Obaveštavamo kandidate koji s u učes tvovali u proces u regrutacije na osnovu konkursa br.09/2018 Vrhovni Sud open 02/11/2018 n/a
Rrezultatet e intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata e Apelit Apelacioni Sud closed 30/10/2018 1 Uspešni kandidat
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prištini raspisuje sledeći Konkurs Br. 10/2018 Sudski savet Kosova open 13/11/2018 3 Konkursi
OSNOVNI SUD MITROVICA Objavljuje Konkurs Nr. 11/2018 Osnovni Sud Mitrovica open 13/11/2018 1 Konkursi
Osnovni Sud u Uroševcu Objavljuje interni Konkurs Br.06/2018 Osnovni Sud Uroševac open 06/11/2018 1 Konkursi
OSNOVNI SUD U PRIŠTINU\Ogranak u Glogovac Objavljuje Konkurs Br.01 2018 Ogranak Sud Gllogovac open 11/11/2018 Konkursi
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prizren Dega Suharek Osnovni Sud Prizren closed 26/10/2018 1 n/a
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prizren Osnovni Sud Prizren closed 26/10/2018 5 Uspešni kandidat
Kancelarija disciplinskog tužioca (KDT), raspisuje Konkurs Sporazum o Posebnim Uslugama Sudski savet Kosova open 29/10/2018 1 Konkursi