Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar për përkthime Gjykata Themelore Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 11/12/2018 Uspešni kandidat
Njoftim për anulimin e Konkursit 04/2018 Gjykata Themelore Gjakovë Osnovni Sud Djakovica closed 11/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Referent i Lart Gjykata Themelore Gjilan Dega Novobërd Ogranak Sud Novobrdo closed 11/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare Ndihës Administrator Gjykata Themelore Gjakove Dega Rahovec Ogranak Sud Orahovac closed 10/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare Pozita Përkthyes Gjykata Supreme Vrhovni Sud closed 10/12/2018 n/a
Vrhovni sud Republike Kosovo objavljuje Konkurs Br. 12/2018 Vrhovni Sud open 21/12/2018 3 Konkursi
Gjykata Themelore Gjilan Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Pozita Operator Teknik Osnovni Sud Gnjilane closed 06/12/2018 Uspešni kandidat
Lista e selektimit të ngushtë Konkursi NR.08/2018 Gjykata Themelore Peje Osnovni Sud Peč closed 06/12/2018 Uspešni kandidat
Lista e kandidateve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim: Zyrtar për përkthime në Gj.Th.Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 06/12/2018 Uspešni kandidat
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Pozita Mirëmbajtëse Hixhiene Gj.TH. Prishtinë/Dega Drenas Ogranak Sud Gllogovac closed 05/12/2018 Uspešni kandidat