Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Njoftim për zgjatjen e afatit të konkursit Nr.05/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac open 03/09/2018 Konkursi
Njoftim për anulimin e Konkursit 05/2018 Gjykata Themelore Pejë Osnovni Sud Peč closed 24/08/2018 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Titulli i pozitës Projekti GIZ - Bashkëpuntor Profesional\Projekti GIZ Osnovni Sud Pristina closed 24/08/2018 5 Uspešni kandidat
Zavrsni radosled kandidata Osnovni Sud u Mitrovici Naziv radnog mesta Viši Referent Osnovni Sud Mitrovica closed 24/08/2018 2 Uspešni kandidat
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD) Sudski savet Kosova closed 24/08/2018 3 n/a
ZAVRSNI RADOSLED KANDIDATA Osnovni Sud u Mitrovici-Ogranak Zubin Potok – Viši Referent – 2 Pozicije Osnovni Sud Mitrovica closed 23/08/2018 2 Uspešni kandidat
ZAVRSNI RADOSLED KANDIDATA Osnovni Sud u Mitrovici-Ogranak Srbica Viši Referent 1 Pozicije Osnovni Sud Mitrovica closed 23/08/2018 1 Uspešni kandidat
ZAVRSNI RADOSLED KANDIDATA Osnovni Sud u Mitrovici-Ogranak Zubin Potok Naziv radnog mesta Arhivar – 1 Pozicije Osnovni Sud Mitrovica closed 23/08/2018 1 Uspešni kandidat
Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit 08/2018 SKGJK Sudski savet Kosova open 30/08/2018 1 Konkursi
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar I lartë për bashkëpunim profesional në GJTH Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 22/08/2018 Uspešni kandidat